Uslovi korišćenja

Datum stupanja na snagu: 02.novembar 2022.

Uvod

Dobrodošli na www.tatjana mitrasinovic.com ( u daljem tekstu “firma”, “mi”, “naš”). Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi“, „Uslovi pružanja usluge“) regulišu vaše korišćenje naše veb stranice smeštene na tatjana mitrasinovic.com  (zajedno ili pojedinačno „Usluga“) kojom upravlja Tatjana Mitrašinović sa svojim timom. Naša Politika privatnosti takođe reguliše vaše korišćenje naše Usluge i objašnjava kako prikupljamo, čuvamo i otkrivamo podatke koji proizlaze iz vaše upotrebe naših veb stranica sadržanih u okviru www.tatjana mitrasinovic.com. Vaš sporazum sa nama uključuje ove Uslove i našu Politiku privatnosti („Ugovori“). Korišćenjem naše Usluge potvrđujete da ste pročitali i razumeli Ugovore. Ako se ne slažete sa (ili se ne možete pridržavati) Ugovora, nećete moći da koristite sve mogućnosti koje vam pruža Usluga. Javite nam se e-poštom na ttanja.mitrasinovic@gmail.com kako bismo zajedno pronašli rešenje. Ovi Uslovi važe za sve posetioce, korisnike i druge koji žele da pristupe Usluzi ili je koristiti.

Komunikacije

Korišćenjem naše Usluge pristajete na besplatnu pretplatu na biltene, marketinške ili promotivne materijale i druge podatke koje možemo poslati. Možete odustati od primanja bilo kakve vrste sadržaja od nas slanjem reči „Stop“ na ttanja.mitrasinovic@gmail.com

Povraćaj novca

Svaki prigovor klijenata će biti uzet u obzir, a svaki nesporazum ćemo nastojati da rešimo brzo, efikasno i na obostrano zadovoljstvo. U slučaju nemogućnosti rešavanja nesporazuma ili u slučaju nezadovoljstva uslugama koje su proistekle iz vašeg korišćenja naše Usluge, naša firma ne nudi opciju povraćaja novca. Takođe, ne nudimo apsolutnu garanciju zarade preko plaćenih oglasa na društvenim mrežama, kao ni garanciju zarade određene sume za određeni vremenski period.

Sadržaj Usluge

Naša Usluga vam omogućuje deljenje, slanje i na drugi način stavljanje na raspolaganje određenih podataka, teksta, grafika, video zapisa ili drugog materijala („Sadržaj“). Odgovorni ste za Sadržaj koji objavljujete na ili putem Usluge, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost i prikladnost.

Zadržavate sva svoja prava na bilo koji Sadržaj koji pošaljete na ili putem Usluge i odgovorni ste za zaštitu tih prava. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za Sadržaj koji objavljujete na bilo kojoj trećoj strani na ili putem Usluge.

tatjana.mitrasinovic.com ima pravo, ali ne i obavezu praćenja i uređivanja svih Sadržaja koje pružaju korisnici. Uz to, Sadržaj pronađen na ovoj Usluzi ili putem nje vlasništvo je Tatjane Mitrašinović  ili se koristi sa dopuštenjem. Ne smete distribuirati, menjati, prenositi, ponovo koristiti, preuzimati, ponovo objavljivati, kopirati ili koristiti spomenuti Sadržaj, bilo u celosti ili delimično, u komercijalne svrhe ili za ličnu korist, bez izričitog pismenog odobrenja od nas.

Zabranjena upotreba

Uslugu možete koristiti samo u zakonite svrhe i u skladu sa Uslovima. Slažete se da nećete koristiti Uslugu:

0,1. Na bilo koji način koji krši bilo koji primjenjivi nacionalni ili međunarodni zakon ili propis.

0,2. U svrhu iskorišćavanja, nanošenja štete ili pokušaja iskorištavanja ili na bilo koji način oštećenja maloletnika izlaganjem neprimerenom sadržaju ili na drugi način.

0,3. Za prenos ili slanje bilo kojeg reklamnog ili promotivnog materijala, uključujući bilo koju „neželjenu poštu“, „lančano pismo“ ili bilo koji drugi sličan zahtjev.

0,4. Da biste se predstavili ili pokušali lažno predstavljati sebe, firmu, zaposlenog firme, drugog korisnika ili bilo koju drugu osobu ili entitet.

0,5. Na bilo koji način koji krši prava drugih ili je na bilo koji način nezakonit, preteći, štetan, povezan sa prevarom ili u vezi s bilo kojom nezakonitom, nezakonitom, lažnom ili štetnom svrhom ili aktivnošću.

0,6. Učestvovati u bilo kojem drugom ponašanju koje ograničava ili inhibira nečiju upotrebu ili uživanje u Usluzi ili koje, kako smo odredili, može naštetiti ili uvrediti firmu ili korisnike Usluge ili ih izložiti odgovornosti.

Uz to, slažete se da nećete:

0,1. Koristiti Uslugu na bilo koji način koji bi mogao onemogućiti, preopteretiti, oštetiti ili oštetiti Uslugu ili ometati bilo koju drugu upotrebu Usluge, uključujući sposobnost korisnika da se uključe u aktivnosti u stvarnom vremenu putem Usluge.

0,2. Upotrebiti bilo kakvog softverskog robota, pauka ili drugi automatski uređaj, postupak ili sredstvo za pristup Usluzi u bilo koju svrhu, uključujući nadgledanje ili kopiranje bilo kog materijala na Usluzi.

0,3. Koristiti bilo koji ručni postupak za nadgledanje ili kopiranje bilo kog materijala na Usluzi ili u bilo koju drugu neovlašćenu svrhu bez našeg prethodnog pismenog pristanka.

0,4. Koristiti bilo koji uređaj, softver ili proces koji ometaju ispravan rad Usluge.

0,5. Uneti viruse, trojanske konje, crve, logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan.

0,6. Pokušati neovlašćeno pristupiti, ometati, oštetiti bilo koji deo Usluge, server na kom se Usluga skladišti ili bilo kojeg server, računar ili bazu podataka povezane sa Uslugom.

0,7. Napadati Uslugu napadom uskraćivanja Usluge ili distribuiranim napadom uskraćivanja Usluge.

0,8. Preduzimati bilo koju radnju koja može štetiti ugledu Usluge i naše firme.

Analitika

Da bismo pratili i analizirali upotrebu naše Usluge, možemo koristiti nezavisne pružaoce usluga.

Intelektualno vlasništvo

Usluga i njen izvorni sadržaj (isključujući Sadržaj koji pružaju korisnici), i funkcionalnost jesu i ostaće u isključivom vlasništvu Tatjane Mitrašinović.

Pravila o autorskim pravima

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. U skladu sa našim Uslovima, odgovaramo na svaku primedbu da Sadržaj objavljen na Usluzi krši autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva („Kršenje“) bilo koje osobe ili entiteta. Ako ste vlasnik autorskih prava ili ste ovlašćeni u njegovo ime, a verujete da je delo zaštićeno autorskim pravima kopirano na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, pošaljite svoj zahtev putem e-pošte na office@digitaladvertisersclub.com, sa naslovom: „Kršenje autorskih prava“ i u svoj zahtev uključite detaljan opis navodnog kršenja. Možete biti odgovorni za štetu (uključujući pravne i druge troškove) zbog lažnog predstavljanja ili nenamernih zahteva zbog kršenja bilo kojeg autorskog prava na Sadržaj koji se nalazi na Usluzi.

Izveštavanje o greškama i povratne informacije

Sve povratne informacije u vezi sa greškama, predloge za poboljšanja, ideje, probleme, prigovore i druga pitanja vezana za našu Uslugu („Povratne informacije“) možete nam poslati direktno na ttanja.mitrasinovic@gmail.com ili putem veb lokacija i alata trećih strana. Slažete se da:

(i) Nećete zadržati, steći ili potvrditi bilo koje pravo intelektualnog vlasništva ili neko drugo pravo, vlasništvo ili udeo u Povratnim informacijama

(ii) Povratne informacije ne sadrže poverljive podatke ili vaše osetljive podatke ili bilo koje treće strane

(iii) Naše firma ne preuzima nikakvu obavezu poverljivosti u vezi s Povratnim informacijama. U slučaju da prenos vlasništva na Povratne informacije nije moguć zbog važećih obaveznih zakona, našoj firmi dajete ekskluzivno, prenosivo, neopozivo, besplatno, podlicencirano, neograničeno i trajno pravo na upotrebu (uključujući kopiranje, izmenu, stvaranje izvedenih dela, objavljivanje, distribuciju i komercijalizaciju) Povratnih informacija na bilo koji način i bilo koju svrhu, a uz neophodnu zaštitu i cenzuru vaših ličnih podataka kao što su ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, itd. u slučaju javnog ili komercijalnog prikazivanja i plasiranja.

Linkovi do drugih veb stranica

U okviru naše Usluge možda pronađete linkove do veb stranica ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod nadzorom. Tatjana MItrašinović nema kontrolu i ne preuzima odgovornost za sadržaj, Politiku privatnosti ili prakse bilo kojih veb stranica ili usluga trećih strana. Ne garantujemo za ponude bilo kog od ovih entiteta / pojedinaca ili njihovih veb stranica.

Korišćenjem naše usluge se slažete da naša firma ne može biti odgovorna, neposredno ili posredno, ni za kakvu štetu ili gubitak koji može proisteći ili je povezan sa linkom koji vodi do veb sajta treće strane. Snažno savetujemo da pročitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti svih veb stranica koje posetite. 

Izjava o garantovanju

Naša firma pruža svoje usluge po principu kako jeste i kada postane dostupno. Naša firma ne daje apsolutne garancije bilo koje vrste, izričite ili podrazumevane, a u vezi sa delovanjem naših usluga. Izričito se slažete da vaše korišćenje naših usluga isključivo vaša odluka, koja, kao i svaka druga poslovna odluka – podrazumeva određeni rizik.

Iako ćemo dati sve od sebe da budete zadovoljni našom saradnjom, ne dajemo apsolutne garancije da će naše usluge udovoljiti vašim potrebama, ličnim i poslovnim očekivanjima.

Ograničenje odgovornosti

Osim zakonom zabranjenih aktivnosti, nas i naše službenike, zaposlene i agente nećete smatrati odgovornim za bilo kakvu posrednu, neposrednu ili posledničnu štetu ili gubitak. U slučaju litigacije, arbitraže ili na suđenju, slažete se da naša firma nije pravno, niti finansijski odgovorna za moguću ličnu povredu, oštećenje vaše imovine ili finansijski gubitak koji proizilazi iz Ugovora ili bilo koji gubitak koji proizilazi iz korišćenja naših usluga, a čiji je uzrok van kontrole naše firme.

Raskid

Sve odredbe Uslova koji bi po svojoj prirodi trebalo da važe pre raskida saradnje, važiće i posle njega, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od jamstva, odštetu i ograničenja odgovornosti.

Pravno tumačenje

Ovi Uslovi korišćenja se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Srbije. Naš neuspeh u sprovođenju bilo kojeg prava ili odredbe ovih Uslova korišćenja neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja bude smatrana nevaljanom na sudu, preostale odredbe ovih Uslova ostaće na snazi. Ovi Uslovi čine celokupni sporazum između nas u vezi s našom Uslugom i zamenjuju sve prethodne Ugovore koje smo mogli imati, a u vezi sa našom Uslugom.

Promene Uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da izmenimo naše Uslove korišćenja, Uslugu i bilo koju uslugu ili materijal koji pružamo putem Usluge, kao i naših naloga na društvenim mrežama, prema vlastitom nahođenju, bez najave. Nismo odgovorni ako je iz bilo kog razloga cela Usluga ili bilo koji deo Usluge nedostupnan u bilo kom trenutku ili periodu. Povremeno možemo ograničiti pristup nekim delovima Usluge ili celoj Usluzi svojim korisnicima, uključujući posetioce i korisnike Usluge.

Izmene i dopune Uslova korišćenja

Uslove korišćenja možemo izmeniti u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenih Uslova korišćenja na ovoj stranici. Vaša je odgovornost da povremeno pročitate ove Uslove korišćenja. Vaše dalje korišćenje Usluge nakon objavljivanja revidiranih Uslova znači da prihvatate promene i pristajete na njih. Očekuje se da ćete često proveravati ovu stranicu kako biste bili svesni svih promena jer su one za vas obavezujuće. Pristupanjem našoj Usluzi ili njenom upotrebom nakon što revizije Uslova korišćenja stupe na snagu, pristajete na to da vas obavezuje najnovija, revidirana verzija Uslova korišćenja. Ako se ne slažete sa novim Uslovima, više niste ovlašćeni da koristite Uslugu.

Odricanje i pravno razdvajanje

Svaki propust firme da utvrdi pravo ili odredbu prema Uslovima ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. Ako sud ili drugo nadležno pravno telo bude smatralo odredbu nevaljanom ili nezakonitom iz bilo kog razloga, takva odredba će biti uklonjena ili ograničena na najmanju meru, a na način na koji će preostale odredbe iz Uslova korišćenja nastaviti da važe u punoj snazi.

Potvrda o upoznatosti sa Uslovima korišćenja

Korišćenjem usluge potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove Uslove korišćenja i obavezujete se da ćete ih se pridržavati.

Kontaktirajte nas!

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, kontaktirajte nas e-poštom: ttanja.mitrasinovic@gmail.com