Select Page

Kontakt info.

+381641207836
ttanja.mitrasinovic@gmail.com

Prijavite se za treman Rekonektivnog isceljivanja po ceni od 60e.

Neophodno je tri tremana ako se prvi put u životu susrećete sa ovo energijom.

PRIJAVNA FORMA

Energija koja se javlja tokom seanse, značajno se razlikuje od svih dosad poznatih isceljujućih energija. Pre svega, odlikuje je izuzetna inteligencija, autonomnost u radu i nemogućnost njenog voljnog usmeravanja. Sama vrši dijagnostiku, određuje prioritete i sprovodi svoj terapijski plan, što u potpunosti isključuje greške ili štetne nuspojave. Prema mnogim istraživanjima, visoke frekvencije ove energije nisu do sada registrovane na Zemlji. Iako je izuzetno snažna – kada bi je uporedili sa toplotnom energijom, njena temperatura bi prelazila 300 stepeni Celzijusa – nema neprijatnih reakcija, a za razliku od elektromagnetnih energija, pojačava se sa udaljavanjem od izvora zračenja. Deluje podjednako uspešno na svim nivoima: duhovnom, mentalnom, emocionalnom, vitalnom i fizičkom. Efekti su često brzi, ali nekad je potrebno više nedelja, pa i meseci, zbog potpunosti i sveobuhvatnosti promena.

Tretmani se odvijaju na daljinu i nije bitno da li ste u mom komšiluku, centru grada, Beogradu, Nišu, Ohridu ili Dubaiu i San Francisku.